Polish

Przydatne informacje

Posiadamy i serwisujemy przewody oraz linie energetyczne w regionie North West (północno-zachodnim), aby zapewnić niezawodne i nieprzerwane zasilanie elektryczne. Serwisujemy i modernizujemy wyposażenie elektryczne, odcinając zasilanie w zaplanowany sposób, a także wykonujemy ogólne modernizacje sieci. Doprowadzamy i podłączamy nowe przewody elektryczne do naszych klientów. 

Dostawca energii elektrycznej to firma, którą wybiera klient, aby kupować od niej energię, a część rachunku za energię jest odprowadzana do operatora sieci dystrybucyjnej klienta. Electricity North West to firma dystrybucyjna dla regionu North West, która zajmuje się eksploatacją, konserwacją oraz instalowaniem linii energetycznych i przewodów w tym regionie.

Zasadniczo można się z nami kontaktować w następujących kwestiach:

  • przerwa w dostawie energii w danej okolicy;
  • instalacja nowej lub modyfikacja istniejącej sieci zasilania;
  • konieczność wykonania prac przy liniach napowietrznych lub w ich pobliżu, np. przycinanie drzew lub zamontowanie osłony przewodu. Zajmujemy się również serwisowaniem sieci podziemnych, wymieniając przewody, aby zapobiegać nieplanowanym przerwom w dopływie energii;
  • konserwacja budynków lub terenów podstacji.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej nie zdarzają się często, jednak jeśli dojdzie do awarii lub uszkodzenia sieci, postaramy się jak najszybciej przywrócić dopływ prądu. Im szybciej otrzymamy zgłoszenie, tym szybciej wykonamy naprawę.

W razie jakichkolwiek pytań lub skarg prosimy dzwonić pod numer 0800 195 4141, pod którym możemy przełączyć rozmowę do naszego dostawcy tłumaczeń The Big Word, aby uzyskać pomoc w rozmowie.

W przypadku przerwy w dopływie energii można się z nami kontaktować przez całą dobę pod numerem 105 lub zgłosić przerwę w dopływie energii, wypełniając nasz formularz online.