IT Issue

We're aware of an IT issue affecting our customers

Sorry if this is causing you any difficulties, our team are working to resolve the issue as quickly as possible. Please call us on 105 (0800 195 4141) or contact us on our social media channels for the latest updates.

Message us on Twitter

Polish

Przydatne informacje

Posiadamy i serwisujemy przewody oraz linie energetyczne w regionie North West (północno-zachodnim), aby zapewnić niezawodne i nieprzerwane zasilanie elektryczne. Serwisujemy i modernizujemy wyposażenie elektryczne, odcinając zasilanie w zaplanowany sposób, a także wykonujemy ogólne modernizacje sieci. Doprowadzamy i podłączamy nowe przewody elektryczne do naszych klientów. 

Dostawca energii elektrycznej to firma, którą wybiera klient, aby kupować od niej energię, a część rachunku za energię jest odprowadzana do operatora sieci dystrybucyjnej klienta. Electricity North West to firma dystrybucyjna dla regionu North West, która zajmuje się eksploatacją, konserwacją oraz instalowaniem linii energetycznych i przewodów w tym regionie.

Zasadniczo można się z nami kontaktować w następujących kwestiach:

  • przerwa w dostawie energii w danej okolicy;
  • instalacja nowej lub modyfikacja istniejącej sieci zasilania;
  • konieczność wykonania prac przy liniach napowietrznych lub w ich pobliżu, np. przycinanie drzew lub zamontowanie osłony przewodu. Zajmujemy się również serwisowaniem sieci podziemnych, wymieniając przewody, aby zapobiegać nieplanowanym przerwom w dopływie energii;
  • konserwacja budynków lub terenów podstacji.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej nie zdarzają się często, jednak jeśli dojdzie do awarii lub uszkodzenia sieci, postaramy się jak najszybciej przywrócić dopływ prądu. Im szybciej otrzymamy zgłoszenie, tym szybciej wykonamy naprawę.

W razie jakichkolwiek pytań lub skarg prosimy dzwonić pod numer 0800 195 4141, pod którym możemy przełączyć rozmowę do naszego dostawcy tłumaczeń The Big Word, aby uzyskać pomoc w rozmowie.

W przypadku przerwy w dopływie energii można się z nami kontaktować przez całą dobę pod numerem 105 lub zgłosić przerwę w dopływie energii, wypełniając nasz formularz online.